اجرای جان پناه شیشه ای با کپ آلومینیومی

پایه نرده شیشه

hrproject13- 42

پایه نرده شیشه

hrproject13- 41

هندریل شیشه ای

hrproject13- 40

هندریل شیشه ای / قیمت پایه نرده شیشه / قیمت

hrproject13- 39

هندریل شیشه ای / قیمت پایه نرده شیشه / قیمت

hrproject13- 38

جان پناه شیشه ای قیمت جان پناه شیشه ای

hrproject13- 37

جان پناه شیشه ای قیمت جان پناه شیشه ای

hrproject13- 36

جان‌پناه شیشه‌ای با هندریل استیل

  • اجرای هندریل با سیستم پوینت فیکس استیل 304
  • جنس پوینت فیکس استیل با پوشش رنگ الکترواستاتیک
  • جان‌پناه راه‌پله ها اجرا شده با سیستم پوینت فیکس
  • ضخامت شیشه 12 میلیمتر
  • کپ مکعبی شکل بر روی شیشه ها و با رنگ مشکی الکترواستاتیک
  • استفاده از هندریل خاص و مکعبی در راه‌پله
فهرست