ساخت راه‌پله با اجرای هندریل شیشه ای و جان‌پناه

جان پناه شیشه ای
اجرای پله شیشه ای
اجرای پارتیشن شیشه ای
پله شیشه و چوب
اجرای پله چوبی

اجرای هندریل شیشه ای

  • اجرای هندریل شیشه ای و اجرای راه پله با ستون پروفیل آهنی و رنگ مشکی رنگ
  • روکش پله‌ها با چوب
  • اجرای هندریل با سیست پوینت فیکس مشکی رنگ
  • جنس پوینت فیکس آهنی با رنگ الکترواستاتیک
  • جان‌پناه راه‌پله ها اجرا شده با سیستم پایه اسپیگات
  • جنس اسپیگات‌ها از استیل 304 و با پوشش رنگ الکترواستاتیک
  • ضخامت شیشه 12 میلیمتر
  • کپ مکعبی شکل بر روی شیشه ها و با رنگ مشکی الکترواستاتیک
اجرای پله چوبی
فهرست