نمای ساختمان

نمای شیشه ای ساختمان در حال حاضر به عنوان یک سازه مدرن شناخته می شود. از نمای شیشه ای برای مدیریت بار ساختمان، مدیریت انرژی و زیباسازی ساختمان استفاده می شود. کرتین وال و نمای اسپایدر از معروف ترین سازه های شیشه ای برای نمای ساختمان هستند. هر کدام ازین نما ها سیستم های مختلفی برای تابش خورشید نیز دارند.